Informacje

Informujemy, że w obowiązującym w Spółdzielni Regulaminie używania lokali i porządku domowego zostały określone podstawowe normy współżycia społecznego mieszkańców, m. in. w zakresie utrzymywania w mieszkaniach psów, kotów i innych zwierząt ...więcej... Zestaw do higienicznego sprzątania po psach ...zobacz...

Sprzątanie po swoich pupilach to OBOWIĄZEK ...zobacz...

* Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przez podzielniki...

* Zasady rozliczenia energii cieplnej użytej do podgrzania wody...

* Szczegółowe objaśnienia indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania  sporządzanych w oparciu o wskazania podzielników kosztów c.o. ...

* Zasady racjonalnego gospodarowania cieplem w lokalach...

* Informacja dotycząca różnic w bilansie wody...

* Główne czynniki mające wpływ na cenę ciepłej wody użytkowej ...

* BSM "ZGODA" przypomina i apeluje do wszystkich mieszkańców o konieczności przestrzegania Ustawy Prawo Budowlane Art.70 ...zobacz...

* Komunikat PGE Obrót S.A ...zobacz...