Sprawozdawczość

Ogólna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w 2017 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej za 2017 rok.

 

Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w 2016 roku.

 Informacja dotycząca realizacji wniosku polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni w latach 2012-2014.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej za 2016 rok.

Działalność Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2016 roku.


Sprawozdanie Zarządu z działalnośći Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w 2015 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej za 2015 rok.


 

Finansowa

<< za rok 2017 >>

<< za rok 2016 >>

<< za rok 2015 >>