Dokumenty

 

Wniosek o przeniesienie lokatorskiego prawa do lokalu na odrębną własność

 Wniosek o przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na własność

Wyznaczenie pełnomocnika spośród współwłaścicieli lokalu mieszkalnego

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

 

Oświadczenie wyrażenia zgody na pobór opłaty za wysyłkę książeczki opłat

 

Oświadczenie dotyczące ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym

 

Oświadczenie w celu uzyskania dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)

 

Podanie w związku z remontem w mieszkaniu

Podanie o udostępnienie danych do sprządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej

Upoważnienie do wglądu do danych niezbędnych do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej