Władze Spółdzielni


Zarząd:


Jerzy Adamski - Prezes Zarządu

Zbigniew Bielecki - Zastępca Prezesa ZarząduSkład Rady Nadzorczej:
(Kadencja 2017-2020)

 

Adam Wilczewski  -  Przewodniczący

Marcin Izdebski  -  Z-ca Przewodniczącego

Teresa Harko  -  Sekretarz

Waldemar Miechowicz  -   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ireneusz Cisek  -  Przewodniczący Komisji Techniczno - Eksploatacyjnej

Urszula Pietruczuk  -  Przewodnicząca Komisji Organizacyjno - Samorządowej

Alicja Gac

Waldemar Godlewski 

Ireneusz Kulawiec

Tadeusz Kowalczuk

Jerzy Kuźmicki

Andrzej Łukasiak

Krystyna Nowicka

Zygmunt Stanisławek

Tadeusz Szyc