Historia spółdzielni

           Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZGODA" w Białej Podlaskiej została powołana do życia 15 kwietnia 1958 roku. Odbyło się to na zebraniu organizacyjnym, podczas którego członkowie założyciele (27 osób) uchwalili statut Spółdzielni, ustalili jej nazwę i dokonali wyboru władz oraz uchwalili plan rozwoju na najbliższe lata. Zebranie organizacyjno - założycielskie stanowiło pomyślne uwieńczeniem bardzo trudnego i złożonego etapu tworzenia spółdzielczości mieszkaniowej w Białej Podlaskiej, która dawała realną szansę na uzyskanie własnego mieszkania.

            Początkowo uwaga spółdzielców skierowana była na zadania natury organizacyjnej i inwestycyjnej. Pierwszą własna inwestycją Spółdzielni był budynek usytuowany przy ul. Bolesława Chrobrego 2, który przekazano członkom dnia 28 stycznia 1962 roku.

            Z roku na rok działalność inicjatorów Spółdzielni stawała się sprawniejsza, znacząco wzrosła liczba jej członków. Przystąpiono do realizacji osiedla "Piastowskiego", "kolebkę" bialskiej spółdzielczości mieszkaniowej, na którym powstały również pierwsze pawilony handlowe, przedszkole oraz osiedlowy dom kultury. Piękny, pełen drzew, krzewów i zieleni teren osiedla, to efekt społecznej pracy samych spółdzielców.

            Pierwszy jubileusz Spółdzielni - dziesięciolecie - obchodzono z poczuciem dobrze wykonanej pracy bowiem w tym okresie wzniesiono 10 wielorodzinnych budynków i przystąpiono do opracowania kolejnych programów budowy osiedli.

            Lata siedemdziesiąte to okres pomyślnego rozwoju Spółdzielni. Wówczas podjęto czynności związane z budową spółdzielczych domów w Terespolu nad Bugiem. Przekazano członkom lokale mieszkalne w Janowie Podlaskim i w Piszczacu. Otworzno pierwszą osiedlową spółdzielczą placówkę kulturalno - oświatową Klub Kultury "Piast" przy ul. Spółdzielczej 4.

            Z ogromnym zaangażowaniem przystąpiono do budowy drugiego spółdzielczego osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanego w dzielnicy Wola, obecnie o nazwie "1000 - lecia Państwa Polskiego". Jednak tym razem wykonawstwo realizowanych obiektów zaczęła cechować tzw. "szturmowszczyzna", bowiem liczyła się ilość, a nie jakość oddawanych do użytku mieszkań.

            W czerwcu 1975 roku, po utworzeniu województwa bialskopodlaskiego zmianie uległa struktura organizacyjna. Spółdzielnia "ZGODA" podpisała umowę powierniczą z Zarządem Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Zmieniono również jej statut ze spółdzielni typu lokatorskiego w lokatorsko - własnościową. Zmiany te, wprowadzone w trybie nakazowym znacząco naruszyły zasady samodzielności i samorządności spółdzielców. Jednak po trzech latach funkcjonowania tego zbytecznego szczebla biurokracji przystąpiono do jego likwidacji. Statutowym władzom Spółdzielni przwrócono uprawnienia i kompetencje, które przyczyniły się jej szybkiego rozwoju. Istotnym krokiem na drodze samodzielności oraz samorządności organizacyjnej i gospodarczej było przejęcie w 1982 roku przez Spółdzielnię od Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych "Inwestprojekt" całkowitej inicjatywy w zakresie przygotowania i projektowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego oraz wystąpienie w 1988 roku z Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych.

            Powstanie województwa bialskopodlaskiego spowodowało napływ kadr administracyjnych spoza miasta. Skutkowało to tym, że aż w siedmiu kolejnych budynkach nowopowstałego osiedla "1000 - lecia Państwa Polskiego" mieszkań nie otrzymali członkowie Spółdzielni.

             Proces upaństwowienia spółdzielczości mieszkaniowej wywołał liczne protesty długoletnich członków. Od 1975 roku BSM "ZGODA" stała sie jedynym inwestorem budownictwa mieszkaniowego w mieście i zmuszona była do zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych nie tylko jej członkom, lecz również osobom spoza Spółdzielni. Mieszkania spółdzielcze były rozdzielane nie przez samorząd spółdzielczy wg ustalonej kolejności, lecz przez organa administarcji państawowej, zakłady pracy i różne instytucje. Przystąpiono do sprzedaży mieszkań spółdzielczych (poza ustaloną kolejnoscią), za dewizy za pośrednictwem Biura Handlu Zagranicznego "Locum". Mimo wielu przeszkód kolejne lata przynoszą dynamiczny rozwój bialskiego spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.

             BSM "ZGODA" stała się poważnym czynnikiem miastotwórczym, która przyniosła do Białej Podlaskiej cywilizację; budowa nowych osiedli wymuszała budowę infrastruktury komunalnej - sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej, cieplnej i gazowej.

              W latach 1975 - 80 powstały mniejsze ale atrakcyjnie zlokalizowane osiedla mieszkaniowe "Kopernika" i "Centrum".

              Apogeum inwestycyjne BSM "ZGODA" przypada na lata osiemdziesiąte - dziewiećdziesiąte ubiegłego stulecia. Wówczas rozpoczęto realizację dwóch największych kompleksów inwestycyjnych - osiedla "Młodych" i osiedla "Jagiellońskiego".

              Po latach energicznych starań Zarządu Spółdzielni, władze miasta przyznały jej spory teren na wschodnich krańcach miasta pod budowę osiedla "Młodych", które aktualnie jest niemal całkowicie samodzielną i piękną dzielnicą miasta. Pomimo znacznego oddalenia od centrum ma doskonałą sieć placówek handlowych i usługowych oraz oświatowych. Bogata infrastruktura, duża i dobrze utrzymana ilość terenów zielonych sprawiła, że potoczna nazwa "Serbinowa" odeszła w zapomnienie.

 


Następna strona