Objaśnienia do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania sporządzanego przez firmę:

- Metrona

- Ista

- Techem