Aktualności

05.11.2020

Uwaga Mieszkańcy!!!

Na osiedlach BSM "ZGODA" w Białej Podlaskiej pojawiają się poniższe zawiadomienia. BSM "ZGODA" nie ponosi odpowiedzialności za nieprzemyślane zawieranie umów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z administracją osiedla lub siedzibą Zarządu BSM "ZGODA" w Białej Podlaskiej.

treść opisywanego zawiadomienia ...zobacz...

19.06.2020

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 22.06.2020r. place zabaw znajdujące się na terenie osiedli BSM "ZGODA" zostają otwarte na poniższych zasadach:

1. Place zabaw oraz siłownie plenerowe poddawane są bieżącym przeglądom i dezynfekcji przez służby Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej codziennie rano w dni robocze do godz. 10:00.

2. Apelujemy do rodziców i opiekunów o zapewnienie dzieciom należytej opieki oraz indywidualnej ochrony sanitarnej.

3. Prosimy o zachowanie dwumetrowego dystansu od innych osób.

4. Dzieci do 8 roku życia powinny przebywać na terenie placu zabaw i siłowni plenerowej pod opieką osoby dorosłej.


13.05.2020

Uwaga na osiedlowych naciągaczy

        Na naszych osiedlach pojawiają się przedstawiciele nieznanych firm oferujący usługi mieszkaniowe  np. wymianę czujników gazu, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej. Bardzo często powołują się na uzgodnienia ze Spółdzielnią. Ostrzegamy Państwa! - Spółdzielnia nie udziela tego typu rekomendacji i nie pobiera przez osoby trzecie żadnych zaliczek na poczet planowanych remontów oraz nie stosuje rekompensat w czynszu z tytułu ww. usług mieszkaniowych. Prosimy mieszkańców o ostrożność w zawieraniu umów z nieznanymi firmami. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji prosimy o kontakt z Administracją Osiedla.

06.05.2020

Informujemy iż BWiK "Wod-Kan" Sp. z o.o. zamieściło ogłoszenie o poniższej treści:

Przypominamy, że sieć kanalizacyjna została zaprojektowana tak, aby przyjmować ścieki z naszych domów, a nie śmieci. Przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 15-20 cm. Wrzucane do kanalizacji odpady zatykają odpływ.

W związku z COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi higieny, w ciągu ostatnich tygodni problem wyrzucania śmieci do toalet znacznie się nasilił. Ilość jednorazowych rękawiczek, nawilżanych chusteczek i innych środków higieny osobistej w sieci kanalizacyjnej znacznie wzrosła.

Wszelkie odpady, śmieci, rzeczy, które nie powinny znaleźć się w toalecie powodują zatory i przyczyniają się do zapychania rurociągów.

Usuwanie tego typu awarii powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych, co z kolei przekłada się na cenę świadczonych usług za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.

17.04.2020

    Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Spółdzielni z dnia 17 kwietnia 2020r. korespondencja kierowana do BSM "ZGODA" w Białej Podlaskiej podlega obowiązkowej "kwarantannie" w wydzielonym pomieszczeniu przez okres 48 godzin. Po tym czasie korespondencja zostaje przekazana do właściwych komórek biura Spółdzielni.