Aktualności

07.06.2021

Uprzejmie informujemy iż od dnia 7 czerwca 2021r. Biuro Spółdzielni i Biura Administracji Osiedlowych obsługują interesantów w normalnym trybie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Prosimy o wejście wyłącznie w masce ochronnej i używanie płynu do dezynfekcji przy jednoczesnym zachowaniu dystansu społecznego.

                                                                       Zarząd BSM "ZGODA"

01.06.2021

Uwaga!!!     

Z dniem 1 czerwca 2021r. następuje zmiana KONSERWATORA HYDRAULIKA w zespole osiedli Piastowskie-Centrum-Kopernika. Nowy telefon kontaktowy z hydraulikiem: 602502906

                                                                              BSM "ZGODA"

13.01.2021

    Portal dla lokatorów - Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)
Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, iż od 15 stycznia 2021r. zostaje uruchomiony portal dla lokatorów Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK), w którym będzie można sprawdzić aktualne saldo na koncie rozrachunkowym, przeglądać historię finansową oraz historię odczytów i wymiany wodomierzy. Jest on dostępny na stronie internetowej www.bsmzgoda.pl w zakładce e-BOK.
W celu uzyskania dostępu do w/w. portalu prosimy o wypełnienie Załącznika do regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) tj. „Oświadczenia w celu uzyskania dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)”. Wypełniony druk, wraz z numerem indeksu lokalu z książeczki opłat (identyfikatorem), imieniem i nazwiskiem oraz adresem lokalu prosimy przesłać na piśmie, drogą e-mailową na adres  bsmzgoda@bsmzgoda.pl lub dostarczyć do siedziby Zarządu Spółdzielni przy ul. Spółdzielczej 4.
W/w regulamin oraz załącznik udostępniony jest w zakładce e-BOK na stronie www.bsmzgoda.pl
                                                                       Zarząd BSM „ZGODA”

05.11.2020

Uwaga Mieszkańcy!!!

Na osiedlach BSM "ZGODA" w Białej Podlaskiej pojawiają się poniższe zawiadomienia. BSM "ZGODA" nie ponosi odpowiedzialności za nieprzemyślane zawieranie umów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z administracją osiedla lub siedzibą Zarządu BSM "ZGODA" w Białej Podlaskiej.

treść opisywanego zawiadomienia ...zobacz...

13.05.2020

Uwaga na osiedlowych naciągaczy

        Na naszych osiedlach pojawiają się przedstawiciele nieznanych firm oferujący usługi mieszkaniowe  np. wymianę czujników gazu, naprawę stolarki okiennej i drzwiowej. Bardzo często powołują się na uzgodnienia ze Spółdzielnią. Ostrzegamy Państwa! - Spółdzielnia nie udziela tego typu rekomendacji i nie pobiera przez osoby trzecie żadnych zaliczek na poczet planowanych remontów oraz nie stosuje rekompensat w czynszu z tytułu ww. usług mieszkaniowych. Prosimy mieszkańców o ostrożność w zawieraniu umów z nieznanymi firmami. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji prosimy o kontakt z Administracją Osiedla.

06.05.2020

Informujemy iż BWiK "Wod-Kan" Sp. z o.o. zamieściło ogłoszenie o poniższej treści:

Przypominamy, że sieć kanalizacyjna została zaprojektowana tak, aby przyjmować ścieki z naszych domów, a nie śmieci. Przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 15-20 cm. Wrzucane do kanalizacji odpady zatykają odpływ.

W związku z COVID-19 i obostrzeniami dotyczącymi higieny, w ciągu ostatnich tygodni problem wyrzucania śmieci do toalet znacznie się nasilił. Ilość jednorazowych rękawiczek, nawilżanych chusteczek i innych środków higieny osobistej w sieci kanalizacyjnej znacznie wzrosła.

Wszelkie odpady, śmieci, rzeczy, które nie powinny znaleźć się w toalecie powodują zatory i przyczyniają się do zapychania rurociągów.

Usuwanie tego typu awarii powoduje wzrost kosztów eksploatacyjnych, co z kolei przekłada się na cenę świadczonych usług za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.