Aktualności

03.03.2022

    Bialska Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZGODA” w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, iż Telewizja Polska zmienia standard nadawania naziemnego z DVB-T na DVB-T2 z kodowaniem HEVC/H.265 wraz z nią zrobią to inni nadawcy naziemni. UWAGA! Posiadacze pakietu TVK ze Spółdzielni będą otrzymywać nadal sygnał programów cyfrowych w standardzie DVB-C.  Pakiet obejmuje 11 programów analogowych dla najstarszych odbiorników telewizyjnych oraz 31 niekodowanych programów cyfrowych.
    W związku z tym w/w zmiany nie będą dotyczyły osób korzystających z pakietu podstawowego TVK.

24.01.2022

Uwaga Mieszkańcy!!!

Bialska Spółdzielnia Mieszkaniow "ZGODA" w Białej Podlaskiej informuje, iż na naszych osiedlach pojawiają przedstawiciele nieznanych firm oferujących naprawę okien PCV i drewnianych, często powołujących się na współpracę ze Spółdzielnią. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za tego typu transakcje zawierane przez mieszkańców. Prosimy Państwa o ostrożność. W przypadku niejasności prosimy o kontakt z Administracją danego Osiedla. BSM "ZGODA" zawsze w związku z planowanymi pracami, remontami zamieszcza informację z pieczątką Spółdzielni, na klatkach schodowych danych budynków.

31.12.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE MIESZKANIA

OD 1 STYCZNIA 2022R. - NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

- centralne ogrzewanie i podgrzanie wody Białej Podlaskiej od 01.01.2022r

- centralne ogrzewanie w Terespolu od 01.01.2022r.

- gaz przewodowy w Białej Podlaskiej od 01.01.2022r.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Białej Podlaskiej od 01.01.2022r.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Terespolu od 01.01.2022r.

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Janowie Podlaskim od 01.01.2022r.

- podatek od nieruchomości w Janowie Podlaskim od 01.01.2022r.

- podatek od nieruchomości w Piszczacu od 01.01.2022r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH I ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI

OD 1 STYCZNIA 2022R. -NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

centralne ogrzewanie i podgrzanie wody - lokale użytkowe spółdzielcze   własnościowe i odrębna własność w Białej Podlaskiej od 01.01.2022r.

30.09.2021

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE MIESZKANIA - NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

- centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w Białej Podlaskiej od 01.10.2021

- centralne ogrzewanie w Piszczacu od 01.10.2021


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE MIESZKANIA - ZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

- opłata za wodomierz i domofon w Białej Podlaskiej i Terespolu od 01.01.2022


ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALU UŻYTKOWEGO - ZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

- opłata za wodomierz w lokalach użytkowych od 01.01.2022

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE GARAŻU -         ZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

- fundusz na remonty w zespole garażowym przy ul. Grabowej i Królowej Jadwigi od 01.01.2022

 

23.08.2021

                                                                 Szanowni Państwo!
                     Członkowie Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda”
                                                  w Białej Podlaskiej

Zarząd BSM „Zgoda” w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że wzorem lat poprzednich przygotowujemy się do zorganizowania Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni (zwanego dalej „Walnym”), które będzie podsumowaniem lat 2019-2020 oraz wytyczeniem kierunków działań na następne lata.
    W ubiegłym roku upłynęła kadencja Rady Nadzorczej, która została przedłużona na mocy art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do czasu zorganizowania najbliższego „Walnego”, a więc w tegorocznym porządku obrad są przewidziane wybory nowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję.
    Zwołanie i przeprowadzenie obrad „Walnego” absolutnie w obecnej sytuacji epidemicznej jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie określić czasu, kiedy będzie można je bezpiecznie zwołać. Powodem takiego stanu rzeczy jest brzmienie ast. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), który stanowi, że jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Zatem tylko zmiana cytowanej ustawy i zniesienie stanu epidemii może pozwolić na legalne, zgodne z prawem zorganizowanie „Walnego”.
    Zarząd Spółdzielni oczekuje więc cierpliwie, chociaż podobnie jak Państwo, pragniemy spotkać się z naszymi członkami, przedstawić stan finansowy Spółdzielni, przedyskutować problemy, które się od ostatniego „Walnego” uwidoczniły. Nic bowiem nie zastąpi bezpośrednich spotkań, wymiany poglądów i wspólnego ustalenia kierunków rozwoju. Jednocześnie – na dzień dzisiejszy – zapewniamy, że Spółdzielnia jest w bardzo dobrej kondycji finansowej, a jej statutowa działalność nie jest zagrożona. Wykonujemy zaplanowane pilne remonty budynków mając na celu utrzymanie substancji mieszkaniowej we właściwym stanie technicznym.
    Jesteśmy w pełni przygotowani na rozpoczęcie i odbycie wszystkich części „Walnego”. Oczekujemy jedynie na odwołanie stanu epidemii, aby podzielić się z Państwem naszymi osiągnięciami i zamierzeniami oraz wysłuchać konstruktywnych uwag wniesionych przez naszych Członków. Jednakże z niepokojem obserwujemy, że ilość zachorowań na COVID-19 zamiast spadać – systematycznie rośnie.
    Zapewniamy, że z chwilą odwołania stanu epidemii w kraju niezwłocznie ogłosimy terminy poszczególnych Części Walnego Zgromadzenia Członków naszej Spółdzielni.
                                                                         Zarząd
                                                        BSM „Zgoda” w Białej Podlaskiej

Biała Podlaska dn. 23 sierpnia 2021r.

13.01.2021

    Portal dla lokatorów - Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)
Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, iż od 15 stycznia 2021r. zostaje uruchomiony portal dla lokatorów, Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK), w którym będzie można sprawdzić aktualne saldo na koncie rozrachunkowym, przeglądać historię finansową oraz historię odczytów i wymiany wodomierzy. Jest on dostępny na stronie internetowej www.bsmzgoda.pl w zakładce e-BOK.
   W celu uzyskania dostępu do w/w. portalu prosimy o wypełnienie Załącznika do regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) tj. „Oświadczenia w celu uzyskania dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)”.        Wypełniony druk prosimy przesłać na piśmie, drogą e-mailową na adres bsmzgoda@bsmzgoda.pl lub dostarczyć do siedziby Zarządu Spółdzielni przy        ul. Spółdzielczej 4.
   Regulamin oraz załącznik do regulaminu udostępniony jest w zakładce e-BOK na stronie www.bsmzgoda.pl
                                                                       Zarząd BSM „ZGODA”