Walne Zgromadzenie

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2022 roku 

Rok 2022

 Uchwała Nr 21/2022 Zarządu Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białe Podlaskiej z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej na części oraz zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2022 roku. 

Uchwała Nr 22/2022 Zarządu Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białe Podlaskiej z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2022 roku i ustalenia porządku obrad.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

Uchwała Nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok

Uchwała Nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok

Uchwała Nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok

Uchwała Nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 rok

Uchwała Nr 5/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2020 rok

Uchwała Nr 6/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok

Uchwała Nr 7/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok

Uchwała Nr 8/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok

Uchwała Nr 9/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021 rok

Uchwała Nr 10/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2019 rok

Uchwała Nr 11/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2020 rok

Uchwała Nr 12/2022 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2021 rok

Uchwała Nr 13/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2019r. Prezesowi Zarządu Spółdzielni

Uchwała Nr 14/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2019r. Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni ds. ekonomicznych

Uchwała Nr 15/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2020r. Prezesowi Zarządu Spółdzielni

Uchwała Nr 16/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2020r. Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni ds. ekonomicznych

Uchwała Nr 17/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2021r. Prezesowi Zarządu Spółdzielni

Uchwała Nr 18/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2021r. Zastępcy Prezesa Zarządu Spóldzielni ds. ekonomicznych

Uchwała Nr 19/2022 w sprawie udzielenia absolutorium za 2021r. Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni

Uchwała Nr 20/2022 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni na trzyletnią kadencję przypadającą na lata 2022-2025

Uchwała Nr 21/2022 w sprawie wyboru członków Rad Osiedli


Sprawozdawczość - za rok 2021

Ogólna

Sprawozdanie Zarządu z działalności BSM "ZGODA" w 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSM "ZGODA" za 2021 rok

Finansowa

<< za 2021 rok >>


Rok 2021

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie zwolania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2021 roku ...zobacz więcej...

Uchwała Nr 43/2021 Zarządu Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej na części oraz zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2021 roku.

Uchwała Nr 44/2021 Zarządu Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2021 roku i ustalenia porządku obrad.

Sprawozdawczość - za rok 2020

Ogólna

Sprawozdanie Zarządu z działalności BSM "ZGODA" w 2020 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSM "ZGODA" za 2020 rok

Finansowa

<< za 2020 rok >>


Rok 2020

Informacja Zarządu Spółdzielni w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej w 2020 roku ...zobacz więcej...

Uchwała Nr 16/2020 Zarządu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej na części oraz zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

Uchwała Nr 17/2020 Zarządu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2020 roku i ustalenia porządku obrad.

Sprawozdawczość - za rok 2019

Ogólna

 Sprawozdanie Zarządu z działalności BSM "ZGODA" w roku 2019

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSM "ZGODA" za 2019 rok

Finansowa

<< za 2019 rok >>

 

Rok 2019

Uchwała Nr 21/2019 Zarządu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej na części oraz zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2019 roku.

Uchwała Nr 22/2019 Zarzadu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2019 roku i ustalenia porządku obrad.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej  

Uchwała Nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok

 Uchwała Nr 2/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok

 Uchwała Nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok

 Uchwała Nr 4/2019 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2018 rok

 Uchwała Nr 5/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Prezesowi Zarządu Spółdzielni

 Uchwała Nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 rok Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni ds. ekonomicznych

Uchwała Nr 7/2019 w sprawie przyjęcia wniosków zawartych w liście polustracyjnym z przeprowadzonej lustracji całokształtu działalności Spółdzielni w latach 2015-2017

Uchwała Nr 8/2019 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

 

Sprawozdawczość - za rok 2018

Ogólna

Sprawozdanie Zarządu z działalności BSM "ZGODA" w 2018 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSM "ZGODA" za 2018 rok

Finansowa

<< za 2018 rok >>