Walne Zgromadzenie

Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w 2024 roku

Rok 2024

Uchwała Nr 21/2024 Zarządu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej na części oraz zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w 2024 roku.

Uchwała Nr 22/2024 Zarzadu Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej z dnia 13 marca 2024r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej w 2024roku i ustalenia porządku obrad

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

Uchwała nr 1/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok

Uchwała nr 2/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarzau z działalności Spółdzielni za 2023 rok

Uchwała nr 3/2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 rok

Uchwała nr 4/2024 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) za 2023 rok

Uchwała nr 5/2024 w sprawie udzielenia absolutorium za 2023r. Prezesowi Zarzadu Spółdzielni

Uchwała nr 6/2024 w sprawie udzielenia absolutorium za 2023r. Zastępcy Prezesa Zarzadu Spółdzielni

 Uchwała Nr 7/2024 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 7/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

Uchwała Nr 8/2024 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 8/2024 Walnego Zgromadzenia Członków Bialskiej Spóldzielni Mieszkaniowej "ZGODA" w Białej Podlaskiej

 

 

Sprawozdawczość - za rok 2023

Ogólna

  Sprawozdanie Zarządu z działalności BSM "ZGODA" w 2023 roku

  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BSM "ZGODA" za 2023 rok

Sprawozdania z działalności Administracji Osiedli znajdują się w zakładce "Osiedla" (lewe menu strony).

 

Finansowa

<< za 2023 rok >>