UZYSKANIE DOSTĘPU DO Elektronicznego Biura Obsługi Klienta  (E – BOK)

Dostęp do e – BOK mogą uzyskać jedynie osoby, posiadające tytuł prawny do co najmniej jednego lokalu, będącego w zasobach BSM „ZGODA”.

* W celu zarejestrowania się do e – BOK, należy zapoznać się z Regulaminem.

* Następnie należy udać się do siedziby Zarządu Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA”  przy ul. Spółdzielczej 4.

* Osobie odpowiedzialnej za rejestrację do e – BOK należy okazać swój dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

* Po okazaniu tej osobie w/w dokumentu tożsamości, otrzymają Państwo formularz, w którym należy podać nr telefonu i adres poczty email oraz złożyć podpis oświadczając o zapoznaniu się i akceptacji regulaminu dostępu do e – BOK.

* Po wypełnieniu tego formularza, otrzymają Państwo identyfikator oraz hasło, dzięki którym będzie możliwy dostęp do e – BOK.

* Przy pierwszym logowaniu do e – BOK system wymusi zmianę hasła na Państwa własne. Wymogi dotyczące długości hasła oraz zastosowanych w nim znaków podane są w n/w Regulaminie.

* Identyfikator i hasło należy przechowywać w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób trzecich.

* Wchodząc na e – BOK, należy zwrócić uwagę na okienko Adres, aby widniał tam symbol w postaci zamkniętej kłódki. Będzie to oznaczało, że połączenie jest bezpieczne.

   Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej 

 

           Postępowanie w dobie zagrożenia epidemicznego i pandemii

         Zarząd Bialskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „ZGODA” w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, iż od 15 stycznia 2021r. zostaje uruchomiony portal dla lokatorów Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK), w którym będzie można sprawdzić aktualne saldo na koncie rozrachunkowym, przeglądać historię finansową oraz historię odczytów i wymiany wodomierzy. Jest on dostępny na stronie internetowej www.bsmzgoda.pl w zakładce e-BOK.

         W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w celu uzyskania dostępu do w/w. portalu prosimy o wypełnienie Załącznika do regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK) tj. „Oświadczenia w celu uzyskania dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (e-BOK)”. Wypełniony druk, wraz z numerem indeksu lokalu z książeczki opłat (identyfikatorem), imieniem i nazwiskiem oraz adresem lokalu prosimy przesłać na piśmie, drogą e-mailową na adres  bsmzgoda@bsmzgoda.pl. W/w regulamin oraz załącznik udostępniony jest w zakładce e-BOK na stronie www.bsmzgoda.pl

E-BOK logowanie